Skapa en pivottabell
Innehåll i Manualerna - Del 4
Nedan visas innehållet i manualerna till Excel 2010 - Del 4. Innehållet kan variera något mellan de olika versionerna.

 Del 4

 Register/databasfunktioner

 Basfunktioner / -rutiner

 • Formatera celler till text
 • Dölja/visa kolumner & rader
 • Låsa rubrikrad & kolumner
 • Dela upp text i ett fält
 • Hantera dubbletter
 • Dataformulär
 • Länka information
 • Funktionerna IDAG & NU
 • Sortera i en lista

 Autofilter

 Urval av data med filter

 • Urval med filter
 • Urval med anpassat filter
 • Urval med avancerat filter

 Delsumma

 Beräkningar i listor

 Summering vid flera villkor

 OM-funktioner

 • Funktionen OM
 • Över, under eller budget
 • Snyggare formelceller
 • SUMMA.OM
 • ANTAL.OM

 Funktionen LETARAD

 Pivottabeller

 • Vad är pivottabeller
 • Skapa en pivottabell
 • Ändra visningen
 • Lägga till och uppdatera
 • Gruppera information
 • Lägga till / ta bort fält

 Pivotdiagram

 • Pivotdiagram
 • Skapa pivotdiagram
 • Gruppera information
 • Ändra visningen
 • Pivotdiagram från pivottabell
 • Flytta diagram till eget blad