Manualer - Excel 2010
Manualer - Excel 2010
När du behöver ett snabbt svar hur Excel ska användas

Manualerna innehåller samtliga beskrivningar som finns i LeXinComps kurser; Excel Grund och Excel Påbyggnad och de som kommer att finnas i Excel Fördjupning.

Manualerna är inte statiska utan förändras löpande i takt med att de olika kurserna utvecklas.

..................................

(*) Med myndigheten/organisationen, menas länsmyndigheten och läns-/regionsorganisationen.

!

Manualer - Excel 2010 - Bas

!
Licensen gäller för en (1) användare, utan begränsningar i tid.

Manualer - Excel 2010 - Tillägg

!
Licensen gäller för en (1) användare, utan begränsningar i tid, förutsatt att det finns en Baslicens.

Manualer - Excel 2010 - Stor

!

Licensen gäller för ett obegränsat antal användare, inom företaget/myndigheten/organisationen (*), utan begränsningar i tid.