Priser & licensalternativ - Manualer
Priser & licenser - Manualer
Mycket kunskap för pengarna

 

 Priser per licensalternativ (inkl moms)

 Manualer

 Bas

 Tillägg

Stor

 Excel 2007, 2010 eller 2013

 595 kr

 295 kr

 5.830 kr

 

 Licensalternativ

 

 Bas
en användare

 Tillägg
en per person

 Stor
obegränsat antal användare


Bas - en användare
Du (1 användare) har rätt att, utan begränsningar i tid, använda den version av manualerna som du har köpt, för eget bruk. Du får tillgång till eventuella förändringar som sker med manualerna. Baslicensen gäller utan begränsningar i tid. Licensen är personlig.

Tillägg - en per person
Om fler än en (1) person, på ett företag eller liknande, vill ha tillgång till manualerna löser man, förutom Baslicensen, även en tilläggslicens per person. (Detta alternativ är tillämpligt för 2 - 18 användare). Tilläggslicensen kan lösas när som helst, förutsatt att det finns en Baslicens. Ni får tillgång till eventuella förändringar som sker med manualerna. Tilläggslicensen gäller utan begränsningar i tid. Varje tilläggslicens är personlig.

Stor - obegränsat antal användare
Ni har rätt att, utan begränsningar i tid, använda den version av manualerna som ni har köpt, till ett obegränsat antal användare, inom företaget/myndigheten/organisationen (*). Ni får tillgång till eventuella förändringar som sker med manualerna. Licensen gäller utan begränsningar i tid. Licensen är generell och gäller för samtliga personer knutna till företaget/myndigheten/organisationen.  

(*) Med myndigheten/organisationen, menas länsmyndigheten och läns-/regionsorganisationen.