Excel Grund 2007
Excel Grund 2007 - Självstudie
Studera i din egen takt på tider som passar dig själv

Grundutbildningen riktar sig till dig som vill lära dig att arbeta självständigt med Excel. Utbildningen ger dig en bredd inom de grundläggande delarna av Excel, vilket gör att du känner dig trygg när du arbetar med programmet.

..................................

(*) Med myndigheten/organisationen, menas länsmyndigheten och läns-/regionsorganisationen.

 

!

Excel Grund 2007 - Självstudie - Bas

!
Licensen gäller för en (1) användare, under 24 månader.

Excel Grund 2007 - Självstudie - Tillägg

!

Licensen gäller för en (1) användare, under 24 månader, förutsatt att det finns en Baslicens.

För ytterligare produktinformation, läs under Bas.

Excel Grund 2007 - Självstudie - Stor

!
Licensen gäller för ett obegränsat antal användare, inom företaget/myndigheten/organisationen (*), under 24 månader.
För ytterligare produktinformation, läs under Bas.