Inloggning - Manualer
Inloggning - Manualer
Inloggning manualer - Excel 2007, 2010 & 2013

Från den här sidan loggar du in till LeXinComps manualer.

Manualerna  består f.n. av 4 delar och innehåller samtliga rutinbeskrivningar (drygt 160 st, med ca 900 bilder) som används vid LeXinComps självstudiekurser (Excel Grund & Påbyggnad).

Arbetet med att komplettera beskrivningarna pågår löpande. Under fliken Nyheter kan du läsa om det har tillkommit något sedan du senast använde manualerna.

För att kunna använda manualerna måste du ha en personlig inloggningskod.