Manualer till Excel

Räddningen när minnet sviker.

Du som inte arbetar med Excel varje dag, behöver en lättillgänglig och tydlig manual. Det kommer tillfällen när minnet sviker dig och det inte finns någon att fråga. Det kan vara att rutinen/funktionen som du arbetar med inte fungerar som förväntat, eller att den nya versionen av Excel inte ser som du är van med. De här situationerna inträffar oberoende av om du är självlärd, eller har gått en Excel-utbildning. När minnet sviker går du in på www.lexincomp.com, loggar in på Manualerna och öppnar den beskrivning som du behöver hjälp med. Manualerna är tillgängliga dygnet runt, över hela världen.

Beskrivningar med text och bild
Beskrivningarna är med text och bild som visar hur de olika momenten i rutinen/funktionen, ska utföras. Det gör att du snabbt får en översikt och kan stanna upp vid de moment som du behöver hjälp med. Det är du själv som styr hur snabbt eller sakta beskrivningen ska läsas.

Består av 4 delar
Manualerna  består f.n. av 4 delar och innehåller samtliga rutinbeskrivningar (drygt 160 st, med ca 900 bilder) som används vid LeXinComps självstudiekurser (Excel Grund & Påbyggnad). Manualerna finns i versionerna 2007, 2010 och 2013.

Passar för alla

Även du som aldrig har arbetat med Excel tidigare, men som behöver ett hjälpmedel vid kalkylering, eller för att skapa ett diagram till en rapport, kan använda manualerna och lyckas med uppgiften.

Manualerna innehåller inte exempel-, övnings-, eller facitfiler.

För innehåll i manualerna, klicka på länken till respektive del, nedan.

 

 

 
Manualerna är de som används vid kurserna Excel Grund & Påbyggnad

 

!