Kullabackarna i Landsbro
Företaget

LeXinComp bildades 2003. Företagsidén var att tillhandahålla manualer och kurser till Excel, vilka skulle nås via en webbaserad plattform.

Vår personal har sedan början av 1980-talet, arbetat med utveckling och förvaltning av olika typer av IT-system. Sedan 1997 har huvudområdet varit utbildningar inom Microsofts Officepaket.

LeXinComp har sitt kontor i Landsbro, som ligger i Vetlanda kommun. Verksamheten bedrivs från Landsbro och Växjö.

För att kunna koncentrera oss på vidareutveckling av manualer och kurser, vid sidan av ordinarie arbete och universitetsstudier, har vi valt att överlåta faktureringen till
Cool Company Skandinavien AB.